Avian four

Avian four

Denna trofé utgör essensen av fågeljakt i Swedish Lapland. Arterna tjäder, orre, ripa och järpe är en komplett uppsättning av de fåglar som man kan jaga i de norrländska skogarna och fjällen. För att erövra denna trofé måste du skjuta en tupp av respektive fågelart inom 96 timmar. Området i Swedish Lapland ger dig unika möjligheter att klara denna svåra uppgift. Som bevis får du ett certifikat som visar att du är en riktigt skicklig fågeljägare.

 

Trophy: Avian four

Date: 2007-09-25
Av: Jean Pierre
Land: France
Område: Åsele
 
 

Trophy: Avian four

Date: 2007-10-23
Av: Richard Weiss
Land: Austria