Minimikrav för olika arter

Swedish Lapland Älg min brons (se CIC krav)
Swedish Lapland Gädda min 105 cm
Swedish Lapland Tjäder min 4,5 kg
Swedish Lapland Öring min 2,2 kg eller 60 cm
Swedish Lapland Bäver min 18 kg
Swedish Lapland Röding min 1,1 kg eller 50 cm
Swedish Lapland Harr min 1,1 kg eller 50 cm
Swedish Lapland Abborre min 40 cm eller 0,9 kg
Swedish Lapland Grand Slam min 1,1 kg av vardera röding, öring, harr inom 72 tim
Swedish Lapland Avian Four 1 tupp av vardera tjäder, orre, fjällripa, järpe inom 96 tim