Fiskenätverk i Norrbotten och Västerbotten

Fiskenätverket i Norrbotten och Västerbotten heter Swedish Lapland Fishing Association. Läs mer om föreningen nedan.

Swedish Lapland Fishing Association

Under den senaste 10-års perioden har det genomförts ett antal projekt i regionen med inriktning mot fisketurismen som näring. Ett av de konkreta resultaten från dessa projektarbeten är det nätverk av företag som bildades 2006: Swedish Lapland Fishing Association ek för. Ordförande för verksamhetsåret 2011 är Ulf Blomquist, Vildmarksservice.

Varför skall ditt företag var medlem?
  • Medverkan på denna webbportal inkl. Trophy Club ingår. Du får en egen företagssida där du lägger in kontaktuppgifter, text om ditt företag, valfritt antal paket och troféer. Du har även möjlighet att marknadsföra evenemang.
  • Föreningen har avtal med ett antal större varumärken där medlemmarna kan handla till reducerat pris. Vi jobbar ständigt på att utöka dessa avtal.
  • Föreningens medlemmar har möjlighet att medverka på de marknadsföringsaktiviteter som genomförs tillsammans med Hushållningssällskapet. Det kan vara annonsering, journalistbesök eller mässdeltagande.
  • Föreningen besvarar remisser i frågor som berör näringen
    fisketurism.
  • Föreningen har ett nära samarbete med föreningen Swedish Lapland Hunting Network i frågor som rör näringens utveckling.
  • Föreningen driver egna projekt. I ett av dessa projekt genomfördes en studeresa till Montana, USA.
  • Föreningen är den naturliga samarbetspartnern till större fiskeprojekt som genomförs i Norrbotten. För närvarande samverkar föreningen med projektet ”Nästa steg”. En del i denna samverkan är denna webbsida.
Vad kostar det att vara med?

Inträdesavgiften är en fast insats på 1.500 kr.

Årsavgiften består av en medlemsavgift på 100 kr samt en avdragsgill serviceavgift på 1.900 kr exkl. moms.

Hur blir jag medlem?

Enklast blir du medlem genom att maila in en ansökan medlemskap till mikael.kivijarvi@hush.se.

Mer information?

Föreningens ordförande Ulf Blomquist 070-343 98 48 eller sekreterare Mikael Kivijärvi 070-600 50 55 lämnar gärna mer information och svarar på frågor.