Torneälven

Ökad kunskap om mängden lax som stiger i Torne älv och tidpunkten för laxsteget är nödvändiga utgångspunkter för vården av laxstammarna och regleringen av fisket. Forskningsinstitutet följde under sommaren 2009 de stigande laxarna med s.k. DIDSON-ekolodning.

DIDSON-ekolodet (http://www.soundmetrics.com/) producerar en bild av föremål under vattnet på nästan samma nivå som en videokamera så att fiskarna kan räknas på ekolodets skärm. Man kan med ekolodet observera fiskar av laxstorlek på närmare hundra meters avstånd. I dagsläget finns två räknare uppströms nacken i Kattilakoski, en på vardera sida älven. Dessa räknare täcker hela älven och ger en god bild över fiskvandringen.

Läs mer på http://www.luke.fi/nousulohet

 
Dag
(senaste)
Säsong
(total)
Temperatur
(senaste)
Vattennivå
(senaste)
- 0 - -