Rickleån

Skellefteå Kraft byggde under våren och sommaren 2002 fiskvägar i Robertsfors samhälle. Dessa vandringsvägar gör det möjligt för lax, öring, harr och sik att vandra förbi samhället i ån. Vid Fredriksfors och Bruksfors finns fiskräknare som registrerar varje uppvandrande fisk.

Fredriksfors fiskväg är 70 m lång och fallhöjden är 6 m. Genom fiskvägen spills 500 liter vatten per sekund. Fiskvägen som är byggd av betong och trä består av 14 st bassänger med ytöppning och bottenöppning i sicksack mellan varje bassäng. I övre delen sitter en fiskräknare med kamerateknik som registrerar varje passerande fisk. Tre alternativa ingångar för fisk finns nedströms för anpassning till aggregatdrift.

Sågfors fiskväg är 65 m lång. Fallhöjden är 4,7 m. Genom fiskvägen spills 500 liter vatten per sekund. Fiskvägen som är av bassängtyp består av 12 st bassänger i trä med ytöppning och bottenöppning mellan varje bassäng. Möjlighet att locka in fisk från älvfåran vid långvarigt spill finns via en särskild öppning.

 
Dag
(senaste)
Säsong
(total)
Temperatur
(senaste)
Vattennivå
(senaste)
- 0 - -