Råneälven

I Råneälven ca 40 km uppströms mynningen vid ”tvättstugebron” i Gunnarsbyn räknas uppvandrande laxar och öringar. Räkningen sker med hjälp av en kamera som består av ett ekolod ( Simsonar) som spelar in ekolodssignaler som spelas in på en dator. Inspelningen som kan liknas med en videosekvens och analyseras i efterhand. Fiskarnas upp- och nedvandringstid under dygnet registreras samt storlek och rörelsemönster. Utifrån förekommande fiskstorlek och vandringstid under säsongen genomförs artbestämning.

Räkningen startade 22 maj 2014 och ansvaras av Degerselsbyggdens samfällighetsförening, Länsstyrelsen och Sportfiskarna. Räkning av vandrande fisk i Råneälven är unik i Sverige. Liknande teknik används i Torneälven i Kattilakoski, där finska Vilt- och fiskeriforskningen ( Riistan-ja kalantutkimus, RKTL) räknar uppvandrande lax och öring.

 
Dag
(senaste)
Säsong
(total)
Temperatur
(senaste)
Vattennivå
(senaste)
- 0 - -