Piteälven, Sikfors

I Sikfors ligger Piteälvens enda kraftverk och sedan 1992 finns också en fiskväg här. Denna har under årens lopp modifierats för att bästa möjliga resultat skall erhållas. Skötseln av denna svarar Skellefteå Kraft AB för.

 
Dag
(senaste)
Säsong
(total)
Temperatur
(senaste)
Vattennivå
(senaste)
- 0 - -