Kalixälven

 I Kalixälven finns ett vattenfall, Jockfall, ca 100 km uppströms mynningen. Fallet har en
höjd på ca 9 meter och utgjorde tidigare ett partiellt vandringshinder för laxen. Större delen av laxens reproduktionsområden i Kalixälven ligger uppströms fallet. För att underlätta uppvandringen byggde f d. Fiskeriverket en fiskväg förbi fallet 1980. Skötsel och kontroll av fiskvägen sker i Länsstyrelsens regi.

Kalixälven har vandrande bestånd av såväl havsöring som lax.I samband med att fisken registreras genom videoupptagning med en elektronisk fiskräknare kan de olika arterna särskiljas. Vidare erhålls uppgift för fiskens längd, och tidpunkt för passage. Den största laxen som passerat var ca 140 cm (2008).

Andra arter som passerar i fiskvägen är harr, sik, brax, id och abborre.

 
Dag
(senaste)
Säsong
(total)
Temperatur
(senaste)
Vattennivå
(senaste)
- 0 - -