Byskeälven

I Byskeälven ligger laxtrappan 30 km uppströms havet i samhället Fällfors. Laxtrappan som egentligen är två stycken finns belägna på södra och norra sidan av fallet. Den södra trappen är äldst och har periodvis varit en del i bygdens fasta fiske medan den norra är en nybyggd laxtrappa. I anslutning till denna finns också ett laxobservatorium. Här finns information om laxen i Byskeälven och man kan också se vandrande lax som stiger i trappan.

Under 2002 har man en ny räkneutrustning som även fotar de vandrande laxarna. Avläsningen sker normalt varje dag förutom helger.

 
Dag
(senaste)
Säsong
(total)
Temperatur
(senaste)
Vattennivå
(senaste)
- 0 - -