Byskeälven

I Byskeälven ligger laxtrappan 30 km uppströms havet i samhället Fällfors. Laxtrappan som egentligen är två stycken finns belägna på södra och norra sidan av fallet. Den södra trappen är äldst och har periodvis varit en del i bygdens fasta fiske medan den norra är en nybyggd laxtrappa. I anslutning till denna finns också ett laxobservatorium. Här finns information om laxen i Byskeälven och man kan också se vandrande lax som stiger i trappan.

Under 2002 har man en ny räkneutrustning som även fotar de vandrande laxarna. Avläsningen sker normalt varje dag förutom helger.

 
Dag
(senaste)
Säsong
(total)
Temperatur
(senaste)
Vattennivå
(senaste)
233 (14 okt) 2257 0 0