Ängesån

Under 2017 sker åter räkning av uppvandrande fisk i Ängesån!

Kalix älv ekonomisk förening bildades 1992 och ägs av Gällivare, Kalix och Överkalix kommuner samt av ca 45 byaföreningar, fiskevårdsområden och turistföretag. Ängesån är det största biflödet till Nationalälven Kalix älv. Den liknar i storlek och karaktär övriga större skogsälvar i Norrland. Den strömmar fritt utan kraftverk eller hindrande dammar via flera biflöden som börjar runt Gällivare och förenas med Kalix älv i Överkalix. Älven och dess biflöden passar bra för flugfiske och har en stor potential som lax- och havsöringälv och är även känd för ett fint harrfiske.

Under de senaste 15 åren har Kalix älv ekonomisk förening med stöd av flera organisationer bedrivit omfattande fiskevårdande åtgärder. Detta för att återställa älven till sin fulla potential som reproduktionsområde för vandringsfisk och som destination för sportfiskare.

Från och med den 28 maj 2015 driver Kalix älv ekonomisk förening ett eget projekt med en fiskräknare för vandrande vilda laxar och havsöringar i nedre delen av Ängesån. Via detta projekt hoppas man få ett vetenskapligt underlag för fortsatta miljöförbättrande åtgärder och för att utforma regler för allt fiske i älven och i havet som säkrar starka framtida bestånd och bidrar till ett högklassigt sportfiske i Kalix älv med biflöden.

Räkningen sker med hjälp av en kamera som består av ett ekolod (Simsonar) som spelar in ekolodssignaler som spelas in på en dator. Inspelningen kan liknas med en videosekvens och analyseras i efterhand. Fiskarnas upp- och nedvandringstid under dygnet registreras samt storlek och rörelsemönster. Utifrån förekommande fiskstorlek och vandringstid under säsongen genomförs artbestämning. Tekniken är samma som vid fiskräkningen i Råne älv och liknar den som används i Torne älv.

Den 7 juni 2017 inledde Kalix älv ek förening en ny säsong där vi räknar all vandringsfisk i Ängesån. Tyvärr var vi tvungna att sätta projektet i viloläge under 2016 på grund av att vi inte fick hjälp av andra sponsorer eller intressenter. Om Du vill stödja projektet kan Du donera pengar via fiskekort.se till Kalixälvens laxfond.

Från och med 4 juli kommer vi att redovisa daglig statistik på den här hemsidan med viss fördröjning. Vi kommer också att presentera statistiken för juni månad i efterhand.

De stickprov vi gjort visar på liknande siffror som under 2015 men med en senare start på grund av den sena våren. Men med ett större inslag av fiskar (laxar) över 100 cm! 

 

 
Dag
(senaste)
Säsong
(total)
Temperatur
(senaste)
Vattennivå
(senaste)
- 0 - -