Åby älv

I Hednäset, Åbyälven, ligger ett kraftverk som tidigare utgjorde ett definitivt vandringshinder. Fiskeriverkets beräkningar har visat på att områdena uppströms har potential att fördubbla produktionen av lax- och havsöringssmolt för Åbyälven. Fiskvägen är speciell genom att den till viss del är består av en gammal flottningsränna.

Trappan har en lutning på 1:10 och längden är 150 m vilket gör den till en av Sveriges längsta fiskvägar. Den har varit i drift från sommaren 1996. Skellefteå Kraft AB svarar för skötsel av trappan.

 
Dag
(senaste)
Säsong
(total)
Temperatur
(senaste)
Vattennivå
(senaste)
- 0 - -