Fjällfiskare

Om fisket i Swedish Lapland

Swedish Lapland är det ultimata fiskeområdet. Valmöjligheterna är näst intill outtömliga, med brusande jokkar, lockande rödingsjöar, vidlyftiga harrtrakter, gäddeldoradon och fortfarande fria laxälvar.

I det geografiska perspektivet kan regionen delas in i tre större partier, nämligen fjällen, taigaskogen (barrskogsområdet) och kustområdet. Alla trakterna har sina fördelar och erbjuder den sportfiskande gästen stora valmöjligheter till ett variationsrikt och personligt präglat fiske.

Kustområdet
Eftersom några av våra största och outbyggda älvar mynnar ut i norra Bottenviken finns möjligheter till ett gäddfiske i absolut världsklass. Flugfiske efter gädda har blivit en populär aktivitet och de flesta av de fångade gäddorna släpps numera tillbaka.

Taigaskogen
Mellan kust och fjäll finns den urgamla taigaskogen, barrskogen som inhyser näst intill en oändlighet av fiskevatten, som strömmar, jokkar, storälvar och sjöar. En av fördelarna med området är att det fortfarande är relativt outforskat och att där finns glömda platser som bara väntar på ett besök.

Fjället
Swedish Laplands fjälltrakter har alltid lockat sportfiskare. Här har romantiken, ensamheten och tystnaden varit några av de frestelser som har fört oss till våra kargaste landsdelar.

(Utdrag ur krönika av Gunnar Westrin)