Vad är en cookie/kaka?

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller kakor,
  • vad dessa kakor används till och
  • hur kakor kan undvikas.

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation, se första meningen:
Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Hur använder webbplatsen cookies?

Webbplatsen för Swedish Lapland Fishing & Hunting använder cookies för att hålla reda på inloggade användares sessionsuppgifter och rättigheter. Ingen personlig information om oinloggade besökare sparas som cookies från webbplatsen.

Om jag blockerar kakor, kommer webbplatsen att fungera annorlunda?

Svar: Ja. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna logga in på lösenordsskyddade sidor och administration. I övrigt kommer det inte att påverka dig.

Hur kan jag förhindra att min webbläsare tar emot kakor/cookies?

Generellt görs detta via din webbläsares säkerhetsinställningar. Då det varierar beroende på vilken webbläsare du har, har vi valt att beskriva endast tillvägagångssättet för de vanligaste webbläsararna nedan.

För Firefox: http://support.mozilla.com/sv-SE/kb/Blockera%20kakor

För Internet Explorer 7-8: http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Block-or-allow-cookies